16. Kapelica Sv. Antona v puščavi

Sredstva za postavitev kapelice je prispeval Fran Kotnik, veleposestnik iz Verda, postavljena pa je bila dve leti po njegovi smrti leta 1893.

Prvotni kip Sv. Antona je bil pred tem postavljen nad votlino tik ob stavbi, ki pa so jo kasneje uporabili za kletne prostore gostilne, v sami votlini pa je dobri 40 let živel hlapec, ki je prišel v spor z gospodarjem in se je tu pred njim skrival. V bližini je obdeloval njivico, da se je lahko preživel. Njegovo zgodbo si lahko preberete v Cankarjevima črticama o Berlinčkovem Mihi in v noveli Smrt in pogreb Jakoba Nesreče.