15. Močilnik

Ljubljanica privre na dan iz številnih izvirov na Vrhniki in v okolici. Izvire delimo na tri večje skupine: Močilnik, Retovje in Bistra. Na koncu kratke zatrepne doline v jezercu pod stenami izvira Veliki Močilnik, nedaleč stran pa še Mali Močilnik.

Njun skupni tok se imenuje Mala Ljubljanica, ki se po dobrem kilometru združi z Veliko Ljubljanico, ki pa izvira v Retovju. V Močilnik privrejo na dan vode, ki ponikajo na Planinskem in Logaškem polju. V Močilnik, v to ozko, hladno in senčno dolino, kjer se v temnozelenih tolmunih pretaka voda, je Cankar zelo rad zahajal sam ali pa v družbi prijateljev in prijateljic.

Kot je Ivan sam povedal Avreliji Tomšič: “Tam je moj Tusculum, tam me ne moti nič! Drugega ne slišim kot ptice peti, vodo šumeti in sem ter tja se kak žarek na mojo mizo prikaže. Misli se mi kar tako grmadijo, da ne vem, kateri bi prej avdienco dal.”