14. Drča

“Tu začne se Kras”, beremo, je Cankar napisal na skale, ki se dvigajo nad Vrniko. Tam na Drči, nad izvirom Malega Močilnika, so napis “Pričetek Krasa” vklesali Ivan Cankar, Maks Jelovšek in davkar Ivan Gruden.

Mali Močilnik so pred davnimi časi zajezili in v jezercu za pregrado napajali živino. Visoka voda se je prelivala čez jez in ustvarjala slikovit slap. Del vode je odtekal po lesenem koritu na veliko kolo, ki je poganjalo žago. Stara lesena zgradba še stoji, žaga pa ne obratuje več.